iGa - Chat ngẫu nhiên

X
Click nút Trò chuyện để bắt đầu
Thoát

Cường hóa trang bị

   Giới thiệu
     iGà có hệ thống nâng cấp trang bị - vũ khí rất công phu và thú vị với nhiều hình thức: Cường Hóa, Ghép, Luyện, Gắn

  Cách vào Lò Rèn
    Tại giao diện chính của trò chơi, các bạn nhấp chọn biểu tượng Lò Rèn để đến khu vực nâng cấp trang bị

  Chức năng Lò Rèn
    Giao diện Lò Rèn gồm 4 chức năng chính

 Cường Hóa
- Chức năng này dùng để cường hóa cấp độ và sức mạnh của Ngọc thông qua các loại Đá Cường Hóa
- Để cường hóa Ngọc, người chơi đặt Ngọc vào ô vật phẩm, sau đó bỏ các loại Đá cường hóa, Phù may mắn (tăng % thành công), Sỏi (cường hóa thất bại không bị giảm cấp).
- Sau khi cường hóa Đá cường hóa, Phù may mắn, Sỏi sẽ biến mất.
Cường hóa thành công: Ngọc sẽ nâng lên cấp cao hơn, gia tăng về sức mạnh.
Cường hóa thất bại
: Ngọc có cấp lớn hơn cấp 5, sẽ bị hạ cấp cường hóa, Ngọc có cấp nhỏ hơn cấp 5 sẽ không bị hạ cấp khi cường hóa thất bại

Ghép
-  Chức năng này dùng để ghép các vật phẩm có cùng tên cấp thấp thành vật phẩm cấp cao có cùng tên
-  Có thể ghép các loại đá cường hóa, sỏi, quặng, khoáng thạch
-  Người chơi phải đặt 4 loại vật phẩm cùng loại, cùng phẩm chất vào ô trang bị rồi click  Ghép

 Gắn
- Chức năng này gia tăng sức mạnh của vũ khí/ trang bị thông qua khảm Ngọc lên trang bị
- Một trang bị chỉ có thể khảm một loại Ngọc tương ứng với trang bị đó
- Ngọc sau khi khảm nạm có thể gỡ ra khỏi trang bị để Ghép, cường hóa hoặc chuyển sang trang bị khác, mỗi lần khảm Ngọc hay gỡ Ngọc ra sẽ mất một khoản phí tương ứng

Luyện
- Chức năng này tăng phẩm chất của Ngọc hoặc có thể tùy cơ biến hóa 1 thuộc tính phụ gia của Ngọc
- Thiết trắng dùng để tinh luyện Ngọc có phẩm chất thường lên tốt
- Đồng xanh lá dùng để tinh luyện Ngọc có phẩm chất tốt lên xuất sắc, hoặc tái sử dụng ngẫu nhiên thuộc tính phụ đầu tiên
- Bạc xanh dùng để tinh luyện Ngọc có phẩm chất xuất sắc lên hiếm có, hoặc tái sử dụng ngẫu nhiên thuộc tính phụ thứ 2.
- Vàng tím dùng để tinh luyện Ngọc có phẩm chất hiếm có lên tuyệt đỉnh, hoặc tái sử dụng ngẫu nhiên thuộc tính phụ thứ 3.
- Tinh thể dùng để tinh luyện Ngọc có phẩm chất tuyệt đỉnh lên truyền kì, hoặc tái sử dụng ngẫu nhiên thuộc tính phụ thứ 4

Chơi ngay!

Game SG140