iGa - Chat ngẫu nhiên

X
Click nút Trò chuyện để bắt đầu
Thoát

THÔNG BÁO KẾT THÚC SỰ KIỆN ĐĂNG NHẬP 15H HÀNG NGÀY VÀO NGÀY 01/01/2017

THÔNG BÁO KẾT THÚC SỰ KIỆN ĐĂNG NHẬP 15H HÀNG NGÀY

 

BQT xin trân trọng thông báo, sự kiện Đăng nhập ngay - Nhận quà hay hàng tháng (vào lúc 15h) năm 2016 sẽ được đóng lại tại ngày 01/01/2016

Quà 15h của các ngày năm trước sẽ được phát bù trong hôm nay.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!!
Trận trọng, 
BQT

Game SG140