iGa - Chat ngẫu nhiên

X
Click nút Trò chuyện để bắt đầu
Thoát

10/01, BẢO TRÌ ĐỊNH KÌ MÁY CHỦ IOS VÀ ANDROID

Chào các bạn

iGa tiến hành bảo trì định kì toàn bộ các máy chủ vào ngày hôm nay. Tất cả các máy chủ  iOS và Android  sẽ tiến hành bảo trì định kì nhằm bảo dưỡng server.

Thời gian dự kiến: Từ 13h00 - 14h00 ngày 10/01/2017

Trong thời gian bảo trì các bạn không thể đăng nhập được vào game. Ngay khi quá trình bảo trì hoàn tất, các bạn có thể đăng nhập và chơi game bình thường. Các bạn vui lòng thoát game trước 5 phút để tránh tình trạng mất mát dữ liệu tài khoản. Thời gian bảo trì có thể kéo dài hơn dự kiến

Chúng tôi chân thành xin lỗi các bạn về sự bất tiện này.

Đội Điều hành Game!

Game SG140