iGa - Chat ngẫu nhiên

X
Click nút Trò chuyện để bắt đầu
Thoát

[HỆ THỐNG TU LUYỆN] DANH HIỆU

DANH HIỆU

- Vào giao diện Tu Luyện => chọn Tu Luyện

- Người chơi khi hoàn thành các nhiệm vụ, đạt được thành tựu thì sẽ mở được khóa Danh Hiệu và thuộc tính tương ứng

- Danh Hiệu sẽ hiển thị trong khi chiến đấu

 

 

Game SG140