iGa - Chat ngẫu nhiên

X
Click nút Trò chuyện để bắt đầu
Thoát

Hướng dẫn cài đặt trên IOS

Dòng máy hỗ trợ:

***iOS:

− iPhone: 4, 4S, 5, 5S, 6, 6+
− iPod: iPod Touch
− iPad: iPad 1, iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad mini 1, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad Air 2
− Version: iOS 6.0 trở lên. 

Tải bản thường

 

 Cài đặt trên Appstore:    
( Khuyến cáo: Nên tải dành cho iPhone & iPod )

 

Tải bản HD

 Có thể download trực tiếp bộ cài đặt iGà  
( Khuyến cáo: Nên tải cho iPad )

Tải qua QR code  : 

 

 

 

 

Tin Liên Quan

Game SG140