iGa - Chat ngẫu nhiên

X
Click nút Trò chuyện để bắt đầu
Thoát

Sự Kiện Mời Bạn Trở Lại

Sự Kiện Mời Bạn Trở Lại - 1Sự Kiện Mời Bạn Trở LạiSự Kiện Mời Bạn Trở Lại - 2

Sự Kiện Mời Bạn Trở Lại - 3

Chào các gà vương !
Để tạo ra một sân chơi đầy tình đồng đội và gắn kết lại những người bạn cũ với nhau IGa xin tổ chức sự kiện vô cùng đặc biệt Mời bạn trở lại :

Nội dung sự kiện rất dễ thực hiện

Link Tham Gia sự kiện :goo.gl/NmmTq
Bước 1 : Like Share bài viết ở chế độ công khai
Bước 2 : Tag 3 bạn cùng chơi iga cũ và Comment " Trở lại cùng iga "
Bước 3 : Úp anh đội của bạn vào đây!
Khi Bài viết đủ 1000 Like 1000 Share + 1000 bạn trở lại
Sự Kiện Mời Bạn Trở Lại - 4 IGa sẽ tặng ALL server :  Cánh lucife rực lửa

Sự Kiện Mời Bạn Trở Lại - 5Khi Tham Gia Mời Bạn : Nhận 1 Sét Thần Ngẫu Nhiên 7 ngày + 10 Đá 6+ 1000 Huy Hiệu
Sự Kiện Mời Bạn Trở Lại - 6 CHÚC CÁC BẠN CHƠI GAME VUI VẺ Sự Kiện Mời Bạn Trở Lại - 7 

Game SG140