iGa - Chat ngẫu nhiên

X
Click nút Trò chuyện để bắt đầu
Thoát

Hướng Dẫn Chuyễn Game Gun Gun Mobile

BQT sẽ tiến hành hỗ trợ chuyển game các Gà Vương muốn nhận GifiCode chuyển game thì vào link sau nhé :

 Link chuyển game :https://iga.soha.vn/ho-tro-chuyen-game

Các bước nhận được GC chuyển game như sau :

▶Bước 1 : Đăng nhập email hoặc hoặc SDT đăng nhập game.

▶Bước 2 : Chọn game muốn chuyển sang.
▶Bước 3 : Nhận code chuyển đổi game

Chú ý : Các Gà Vương chỉ nhận được nhận code của 1 game muốn chuyển sang chứ không nhận được nhiều game nhé

Game SG140