iGa - Chat ngẫu nhiên

X
Click nút Trò chuyện để bắt đầu
Thoát

16/07 CHƠI GAME HAY - NHẬN QUÀ NGAY

16/07 CHƠI GAME HAY - NHẬN QUÀ NGAY - 1 CHƠI GAME HAY - NHẬN QUÀ NGAY 16/07 CHƠI GAME HAY - NHẬN QUÀ NGAY - 2

16/07 CHƠI GAME HAY - NHẬN QUÀ NGAY - 3

 

16/07 CHƠI GAME HAY - NHẬN QUÀ NGAY - 4 SK NẠP

  Thời gian: 0:00 - 23h30 ngày 16/07/2017

-  Cứ Mỗi 2000 KC nạp vào game nhận: Đá 4x3, Đá kỹ năng x5

-  Cứ mỗi 5000KC nạp vào game nhận: Đá 5 x2, Bia tập bắn thường x3

16/07 CHƠI GAME HAY - NHẬN QUÀ NGAY - 5 TÍCH NẠP

  Thời gian: 0h00 - 23h30 ngày 16/07/2017

Dành cho iOS/ Android

 - Tích nạp 350.000 KC nhận: Sừng tà ác 7 ngày

Dành cho WP
 - Tích nạp 200.000 KC nhận: Set Kim Ngưu hiếm 30 ngày, Hộp vũ khí + x1, Bia tập bắn x 100, S1 nhẫn công 30 ngày

Lưu ý: Quà trao sau 48h qua thư ingame

 

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!!

Game SG140