iGa - Chat ngẫu nhiên

X
Click nút Trò chuyện để bắt đầu
Thoát

16/03 ƯU ĐÃI TIÊU XÀI NHẬN ĐÁ 7

16/03 ƯU ĐÃI TIÊU XÀI NHẬN ĐÁ 7

ƯU ĐÃI TIÊU XÀI NHẬN NGÀN QUÀ TẶNG

Nội Dung : Cứ Tiêu 20.000kc bạn sẽ nhận đước 1 đá 7

Thời gian : 10h00 - 23h30 Ngày 16/03

Tích Tiêu

Nội Dung : Tổng Tiêu bạn trong cửa hàng đặt mốc 500.000kc sẽ nhận được đồ bộ thần Inuyasa
Lưu Ý : Quà sẽ được phát qua thư ingame

 02/03 ƯU ĐÃI TIÊU XÀI NHẬN NGÀN QUÀ TẶNG - 2Chúc các bạn chơi game vui vẻ! 02/03 ƯU ĐÃI TIÊU XÀI NHẬN NGÀN QUÀ TẶNG - 3

Game SG140