iGa - Chat ngẫu nhiên

X
Click nút Trò chuyện để bắt đầu
Thoát

15/03 ƯU ĐÃI TIÊU XÀI NHẬN ĐÁ HOẠT 10

15/03 ƯU ĐÃI TIÊU XÀI NHẬN ĐÁ HOẠT 10

ƯU ĐÃI TIÊU XÀI NHẬN NGÀN QUÀ TẶNG

Nội Dung : Cứ Tiêu 20.000kc bạn sẽ nhận đước 1 hoạt 10

Thời gian : 10h00 - 23h30 Ngày 15/03
Lưu Ý : Quà sẽ được phát qua thư ingame

 02/03 ƯU ĐÃI TIÊU XÀI NHẬN NGÀN QUÀ TẶNG - 2Chúc các bạn chơi game vui vẻ! 02/03 ƯU ĐÃI TIÊU XÀI NHẬN NGÀN QUÀ TẶNG - 3

Game SG140