iGa - Chat ngẫu nhiên

X
Click nút Trò chuyện để bắt đầu
Thoát

14/07 TÍCH NẠP NGAY - NHẬN QUÀ HAY

 

 Thời gian: Từ 09:00 - 23:30 ngày 14/07/2017
 


14/07 TÍCH NẠP NGAY - NHẬN QUÀ HAY - 1 SỰ KIỆN 1 14/07 TÍCH NẠP NGAY - NHẬN QUÀ HAY - 2

✿ Nội dung: Cứ mỗi 10.000 KC chuyển vào Game nhận : Đá 5x2, Thủy Tinh 3x10, Trứng truyền kỳ x3, 80 Huy hiệu, Danh hiệu vợ chồng +10 x3

✿ Lưu ý: - Quà phát sau 48h

             - Không giới hạn số lần nhận quà


14/07 TÍCH NẠP NGAY - NHẬN QUÀ HAY - 3 SỰ KIỆN 2 14/07 TÍCH NẠP NGAY - NHẬN QUÀ HAY - 4

✿ Nội dung: Trong thời gian sự kiện, thực hiện chuyển 5.000 KC vào game nhận ngay gói quà KHỦNG:  Thiên thạch x10, Bạch Ngọc x6, Gói xu 1x3, Ly hôn x1
✿ Lưu ý: - Quà chỉ nhận 1 lần duy nhất
              - Quà phát qua thư ingame sau 48h

 

14/07 TÍCH NẠP NGAY - NHẬN QUÀ HAY - 5 TÍCH NẠP 14/07 TÍCH NẠP NGAY - NHẬN QUÀ HAY - 6
✿ Nội dung: 

iOS: Tích nạp 600.000 KC nhận set Ghould Nữ Siêu 7 ngày  (+23 hoạt)

WP: Tích nạp 350.000KC nhận Áo choàng bóng đêm - áo kỵ sĩ bạch y ( hiếm ) 7 ngày.

 

14/07 TÍCH NẠP NGAY - NHẬN QUÀ HAY - 7

14/07 TÍCH NẠP NGAY - NHẬN QUÀ HAY - 8

 

14/07 TÍCH NẠP NGAY - NHẬN QUÀ HAY - 9

 

 

14/07 TÍCH NẠP NGAY - NHẬN QUÀ HAY - 10 Thời gian: Từ 11:00 - 23:30 ngày 02/06/2017
14/07 TÍCH NẠP NGAY - NHẬN QUÀ HAY - 11 Link nạp thẻhttps://napthe.iga.soha.vn 


14/07 TÍCH NẠP NGAY - NHẬN QUÀ HAY - 12 SỰ KIỆN 1 14/07 TÍCH NẠP NGAY - NHẬN QUÀ HAY - 13

✿ Nội dung: Cứ mỗi 10.000 KC chuyển vào Game nhận : Đá 5x2, Thủy Tinh 3x10, Trứng truyền kỳ x3, 80 Huy hiệu, Danh hiệu vợ chồng +10 x3

✿ Lưu ý: - Quà phát sau 48h

             - Không giới hạn số lần nhận quà


14/07 TÍCH NẠP NGAY - NHẬN QUÀ HAY - 14 SỰ KIỆN 2 14/07 TÍCH NẠP NGAY - NHẬN QUÀ HAY - 15

✿ Nội dung: Trong thời gian sự kiện, thực hiện chuyển 5.000 KC vào game nhận ngay gói quà KHỦNG:  Thiên thạch x10, Bạch Ngọc x6, Gói xu 1x3, Ly hôn x1
✿ Lưu ý: - Quà chỉ nhận 1 lần duy nhất
              - Quà phát qua thư ingame sau 48h

 

14/07 TÍCH NẠP NGAY - NHẬN QUÀ HAY - 16 TÍCH NẠP 14/07 TÍCH NẠP NGAY - NHẬN QUÀ HAY - 17
✿ Nội dung: 

iOS: Tích nạp 600.000 KC nhận set Ghould Nữ Siêu 7 ngày  (+23 hoạt)

WP: Tích nạp 350.000KC nhận Áo choàng bóng đêm - áo kỵ sĩ bạch y ( hiếm ) 7 ngày.

 

14/07 TÍCH NẠP NGAY - NHẬN QUÀ HAY - 18

14/07 TÍCH NẠP NGAY - NHẬN QUÀ HAY - 19

 

14/07 TÍCH NẠP NGAY - NHẬN QUÀ HAY - 20

 

 

Game SG140