iGa - Chat ngẫu nhiên

X
Click nút Trò chuyện để bắt đầu
Thoát

13/05 GIẢM GIÁ THỦY TINH 5 VÀ ĐÁ 7

13/05 GIẢM GIÁ THỦY TINH 5 VÀ ĐÁ 7

13/05 GIẢM GIÁ THỦY TINH 5 VÀ ĐÁ 7 - 1 SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT - SIÊU HOT - SIÊU HẤP DẪN 13/05 GIẢM GIÁ THỦY TINH 5 VÀ ĐÁ 7 - 2
ÁP DỤNG ALL SERVER

13/05 GIẢM GIÁ THỦY TINH 5 VÀ ĐÁ 7 - 3TÍCH NẠP

13/05 GIẢM GIÁ THỦY TINH 5 VÀ ĐÁ 7 - 4 Thời gian: Từ 10:00 - 23:59 ngày 13/05

13/05 GIẢM GIÁ THỦY TINH 5 VÀ ĐÁ 7 - 5 Nội dung: Tích nạp đạt 50.000KC nhận 1 lần duy nhất 1 trong các vật phẩm:  3000 Huy hiệu | 88888 KC | Thiên thạch 20 | Bạch Ngọcx 20 (nhận ngay)

 

13/05 GIẢM GIÁ THỦY TINH 5 VÀ ĐÁ 7 - 6NẠP NGAY - NHẬN QUÀ HAY

13/05 GIẢM GIÁ THỦY TINH 5 VÀ ĐÁ 7 - 7 Thời gian: Từ 10:00 - 23:59 ngày  13/05

13/05 GIẢM GIÁ THỦY TINH 5 VÀ ĐÁ 7 - 8 Nội dung: Nạp đạt 5.000KC nhận 1 lần duy nhất : Đá 6x 1, Thẻ VIP 20 ngày x 1, Tinh Thể x 2, Chìa vạn năng x 3
Lưu ý: 
Nhận 1 lần duy nhất cho 1 nhân vật, nhận sau 48h qua thư ingame

13/05 GIẢM GIÁ THỦY TINH 5 VÀ ĐÁ 7 - 9 Nội dung: Nạp Mỗi 20000 KC nhận: Túi exp x1, Đá 5x3, Bia tập bắn x20 (nhận ngay)

 

13/05 GIẢM GIÁ THỦY TINH 5 VÀ ĐÁ 7 - 10 BÁN GIẢM GIÁ THỦY TINH 5 VÀ ĐÁ 7 (IOS)

 Thời gian: Từ 10:00 - 23:59 ngày  13/05

 

 ĐẶC BIỆT : Tích nạp đạt mốc nhận ngay Set Siêu 7 ngày


IOS/Android :

Tích nạp 500.000KC nhận : Set Inuyasha Siêu 7 ngày , túi khảm bất kì lv 12x1, đá 6 x3, hộp vũ khí đặc biệt x1, 500k vàng, 50k thẻ quà

WINDOWS PHONE : 

Tích nạp 350.000KC nhận : Set Vua Varian siêu  (7 ngày), túi khảm bất kì lv 11x2, đá 6x3, gói tinh luyện x2, 500k vàng, 50k thẻ quà

(Quà phát qua thư ingame sau 48h) 

Game SG140