iGa - Chat ngẫu nhiên

X
Click nút Trò chuyện để bắt đầu
Thoát

13/02 CHUỖI SỰ KIỆN CHÀO THÁNG 2

 

13/02 CHUỖI SỰ KIỆN CHÀO THÁNG 2 - 1

iGa xin gửi tới các bạn chuỗi sự kiện tuần tháng 02

0. Sự kiện Chinh Phạt

13/02 CHUỖI SỰ KIỆN CHÀO THÁNG 2 - 2 Thời gian: từ 16:30 ngày 13/02 - 23h30 ngày 22/02

- 50 người đầu tiên vượt thành công  ải vực tuyết (khó) đầu tiên sẽ nhận được : Đá 6x2, Tinh thể x4, 300.000 Exp, Đá ảo hóa gươm ánh sáng x1

 

1. Đăng nhập nhận quà:

13/02 CHUỖI SỰ KIỆN CHÀO THÁNG 2 - 3 Thời gian: từ 16:30 ngày 13/02 - 23h30 ngày 22/02

13/02 CHUỖI SỰ KIỆN CHÀO THÁNG 2 - 4 Nội dung: đăng nhập liên tiếp để nhận quà từ iGa
13/02 CHUỖI SỰ KIỆN CHÀO THÁNG 2 - 5 Phần thưởng:

NgàyPhần thưởng
1Gói vui vẻ
2Gói vui vẻ
3Gói bay
4Gói may mắn
5Gói HP
6Gói sát thương
7Gói tinh luyện

 

2. Thắng lợi

13/02 CHUỖI SỰ KIỆN CHÀO THÁNG 2 - 6 Thời gian: từ 16:30 ngày 13/02 - 23h30 ngày 22/02

13/02 CHUỖI SỰ KIỆN CHÀO THÁNG 2 - 7 Nội dung: Thi đấu và giành chiến thắng để nhận quà
13/02 CHUỖI SỰ KIỆN CHÀO THÁNG 2 - 8 Phần thưởng:

- Thắng 5 trận đấu nhận được: Đá 2 x5
- Thắng 10 trận đấu được : Đá 3x3, bạc xanh x4
- Thắng 15 trận đấu nhận được: Đá 4x3, vàng tím x3

 

3. Sự kiện Cờ Tổ quốc

13/02 CHUỖI SỰ KIỆN CHÀO THÁNG 2 - 9 Thời gian: từ 16:30 ngày 13/02 - 23h30 ngày 22/02

13/02 CHUỖI SỰ KIỆN CHÀO THÁNG 2 - 10 Nội dung: trong thời gian sự kiện:

- người chơi bắn rương trong phụ bản sẽ nhận được vật phẩm "Cờ đỏ"

- người chơi thắng 5 trận trong đấu trường sẽ nhận được "Sao vàng"

Thu thập đủ "Cờ đỏ" và "Sao vàng" để hoàn thành nhiệm vụ nhận Cờ Việt Nam

> Sử dụng "Cờ Việt Nam" để nhận được 1 trong các vật phẩm sau:

Đá 3*3, Đá 4*2, Đá 5*1, Bạc xanh*3, Vàng tím*3, Tinh thể*1, Nhẫn công, Vòng công

> Thu thập Cờ Việt Nam x4 và Gói bay x5 sẽ nhận được Hộp quà quốc khánh

 

4. Sự kiện Ghép Cờ

13/02 CHUỖI SỰ KIỆN CHÀO THÁNG 2 - 11 Thời gian: từ 16:30 ngày 13/02 - 23h30 ngày 22/02

13/02 CHUỖI SỰ KIỆN CHÀO THÁNG 2 - 12 Nội dung: Trong thời gian sự kiện, người chơi tham gia phụ bản và đấu trường sẽ nhận được ngẫu nhiên Cờ Việt Nam, Hoa hồng, Gói quà. Khi người chơi đã thu thập đủ số lượng vật phẩm như sau sẽ nhận quà: 50 Cờ việt nam, 25 hoa hồng, 20 gói quà

13/02 CHUỖI SỰ KIỆN CHÀO THÁNG 2 - 13 Phần thưởng: 1000 EXP, 1000 Thẻ quà, Tinh thể *5, Sao may mắn x2, Bộ đồ Kị sĩ rồng 7 ngày
13/02 CHUỖI SỰ KIỆN CHÀO THÁNG 2 - 14 Lưu ý: Người chơi chỉ thực hiện được 1 lần trong thời gian diễn ra sự kiện

Game SG140