iGa - Chat ngẫu nhiên

X
Click nút Trò chuyện để bắt đầu
Thoát

12/09 - 13/09, TÍCH ĐÁ LIỀN TAY - NGẠI GÌ MUA NGAY

12/09 - 13/09, TÍCH ĐÁ LIỀN TAY - NGẠI GÌ MUA NGAY - 1 TÍCH ĐÁ LIỀN TAY - NGẠI GÌ MUA NGAY 12/09 - 13/09, TÍCH ĐÁ LIỀN TAY - NGẠI GÌ MUA NGAY - 2

12/09 - 13/09, TÍCH ĐÁ LIỀN TAY - NGẠI GÌ MUA NGAY - 3 12/09 - 13/09, TÍCH ĐÁ LIỀN TAY - NGẠI GÌ MUA NGAY - 4 12/09 - 13/09, TÍCH ĐÁ LIỀN TAY - NGẠI GÌ MUA NGAY - 5

 

12/09 - 13/09, TÍCH ĐÁ LIỀN TAY - NGẠI GÌ MUA NGAY - 6TOP 10 tiêu SHOP nhận pet linh nhi

12/09 - 13/09, TÍCH ĐÁ LIỀN TAY - NGẠI GÌ MUA NGAY - 7TOP 3 tiêu SHOP nhận 1 đồ siêu bất kỳ ( đồ siêu đã phát trong các sk trước ) 

12/09 - 13/09, TÍCH ĐÁ LIỀN TAY - NGẠI GÌ MUA NGAY - 8  ƯU ĐÃI ĐÁ 7 - GIẢM GIÁ 30% (dành cho iOS - Android)

Thời gian: từ 10:00 ngày 12/09 -  23:59 ngày 13/09

Nội dung: Giảm giá 30% đá 7 

 

12/09 - 13/09, TÍCH ĐÁ LIỀN TAY - NGẠI GÌ MUA NGAY - 9 Thời gian sự kiện Ưu Đãi Đá: 10:00 ngày 12/09 - 23:50 ngày 13/09 12/09 - 13/09, TÍCH ĐÁ LIỀN TAY - NGẠI GÌ MUA NGAY - 10

12/09 - 13/09, TÍCH ĐÁ LIỀN TAY - NGẠI GÌ MUA NGAY - 11

Game SG140