iGa - Chat ngẫu nhiên

X
Click nút Trò chuyện để bắt đầu
Thoát

12/02 SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT

12/02 SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT 

04/03 GIẢM GIÁ THỦY TINH 5 VÀ ĐÁ 7 - 1 SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT - SIÊU HOT - SIÊU HẤP DẪN 04/03 GIẢM GIÁ THỦY TINH 5 VÀ ĐÁ 7 - 2
ÁP DỤNG ALL SERVER

04/03 GIẢM GIÁ THỦY TINH 5 VÀ ĐÁ 7 - 3TÍCH NẠP

 Thời gian: Từ 10:00 - 23:59 ngày 12/02

 Nội dung: Tích nạp đạt 50.000KC nhận 1 lần duy nhất 1 trong các vật phẩm:  3000 Huy hiệu | 88888 KC | Thiên thạch 20 | Bạch Ngọcx 20 (nhận ngay)

 

04/03 GIẢM GIÁ THỦY TINH 5 VÀ ĐÁ 7 - 6NẠP NGAY - NHẬN QUÀ HAY

 Thời gian: Từ 10:00 - 23:59 ngày 12/02

 Nội dung: Nạp đạt 5.000KC nhận 1 lần duy nhất : Đá 6x 1, Thẻ VIP 20 ngày x 1, Tinh Thể x 2, Chìa vạn năng x 3
Lưu ý: 
Nhận 1 lần duy nhất cho 1 nhân vật, nhận sau qua thư ingame

 Nội dung: Nạp Mỗi 20000 KC nhận: Túi exp x1, Đá 5x3, Bia tập bắn x20 (nhận ngay)

 

04/03 GIẢM GIÁ THỦY TINH 5 VÀ ĐÁ 7 - 10 BÁN GIẢM GIÁ THỦY TINH 5 VÀ ĐÁ 7 (IOS)

04/03 GIẢM GIÁ THỦY TINH 5 VÀ ĐÁ 7 - 11 Thời gian: Từ 10:00 - 23:59 ngày 04/03

 

04/03 GIẢM GIÁ THỦY TINH 5 VÀ ĐÁ 7 - 12 ĐẶC BIỆT : Tích nạp đạt mốc nhận ngay Set Siêu 7 ngày


IOS/Android :

Tích nạp 500.000KC nhận : Set Inuyasha Siêu 7 ngày , túi khảm bất kì lv 12x1, đá 6 x3, hộp vũ khí đặc biệt x1, 500k vàng, 50k thẻ quà

WINDOWS PHONE : 

Tích nạp 350.000KC nhận : Set Vua Varian siêu  (7 ngày), túi khảm bất kì lv 11x2, đá 6x3, gói tinh luyện x2, 500k vàng, 50k thẻ quà

Game SG140