iGa - Chat ngẫu nhiên

X
Click nút Trò chuyện để bắt đầu
Thoát

12/01, KIM CƯƠNG ĐẦY TÚI - MỘT NÚI QUÀ TRAO

Thời gian: từ 10:00 - 23:30 ngày 12/01/2017

 

- Lưu ý: Sự kiện 2, 3, 4 nhận ngay, các sự kiện còn lại nhận sau 48h qua thư ingame

Game SG140