iGa - Chat ngẫu nhiên

X
Click nút Trò chuyện để bắt đầu
Thoát

11/02, SỰ KIỆN HẤP DẪN - NHẬN MÁY MỞ LỖ VŨ KHÍ

11/02, SỰ KIỆN HẤP DẪN - NHẬN MÁY MỞ LỖ VŨ KHÍ

Thời gian: Từ 10:00 - 23:59 ngày 11/02/2019

 

01/03, SỰ KIỆN HẤP DẪN - NHẬN MÁY MỞ LỖ VŨ KHÍ - 1

Bản WindowsPhone sẽ được nhận Đá 6S1 x5 thay cho Máy mở lỗ vũ khí

01/03, SỰ KIỆN HẤP DẪN - NHẬN MÁY MỞ LỖ VŨ KHÍ - 2

Game SG140