iGa - Chat ngẫu nhiên

X
Click nút Trò chuyện để bắt đầu
Thoát

08/02, SỰ KIỆN NHẬN X2 QUÀ TIÊU - NHẬN MÁY MỞ LỖ VŨ KHÍ

08/02, SỰ KIỆN NHẬN X2 QUÀ TIÊU - NHẬN MÁY MỞ LỖ VŨ KHÍ

Thời gian: Từ 10:00 - 23:59 ngày 08/02/2019

Lưu Ý : Các bạn sẽ được nhận X2 vật phảm khi tiêu

 

02/02, SỰ KIỆN HẤP DẪN - NHẬN MÁY MỞ LỖ VŨ KHÍ - 1

Bản WindowsPhone sẽ được nhận Đá 6S1 x5 thay cho Máy mở lỗ vũ khí

02/02, SỰ KIỆN HẤP DẪN - NHẬN MÁY MỞ LỖ VŨ KHÍ - 2

 

Game SG140