iGa - Chat ngẫu nhiên

X
Click nút Trò chuyện để bắt đầu
Thoát

07/01 ƯU ĐÃ KHỦNG - KHUYẾN MÃI LỚN - QUÀ HOT ĐẦY TAY

ƯU ĐÃ KHỦNG - KHUYẾN MÃI LỚN - QUÀ HOT ĐẦY TAY

~ Thời gian: 10:00 - 23:30 ngày 04/02 ~

- Cứ Mỗi 2000 KC nạp vào game nhận: Đá 4x3, Đá kỹ năng x5

- Cứ mỗi 5000KC nạp vào game nhận: Đá 5 x2, Bia tập bắn thường x3

07/01 ƯU ĐÃ KHỦNG - KHUYẾN MÃI LỚN - QUÀ HOT ĐẦY TAY - 1 TÍCH NẠP 

07/01 ƯU ĐÃ KHỦNG - KHUYẾN MÃI LỚN - QUÀ HOT ĐẦY TAY - 2

Game SG140