iGa - Chat ngẫu nhiên

X
Click nút Trò chuyện để bắt đầu
Thoát

04/01 CUỐI TUẦN VUI VẺ

04/01 CUỐI TUẦN VUI VẺ

04/01 CUỐI TUẦN VUI VẺ - 1

04/01 CUỐI TUẦN VUI VẺ - 2CUỐI TUẦN VUI VẺ04/01 CUỐI TUẦN VUI VẺ - 3

04/01 CUỐI TUẦN VUI VẺ - 4 Thời gian: Từ 10:30 - 23:56 ngày 04/01 04/01 CUỐI TUẦN VUI VẺ - 5

NẠP SCOIN NHẬN NGAY HUY HIỆU

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, nạp 50 scoin nhận 1400 huy hiệu

 

TÍCH NẠP 

Nội dung: Tích nạp 50.000KC nhận 1 lần duy nhất : Ngẫu nhiên mở ra 1 trong các phần quà sau :

3000 huy hiệu, 88888KC, Thiên thạch 20, Bạch Ngọc 20

Game SG140