iGa - Chat ngẫu nhiên

X
Click nút Trò chuyện để bắt đầu
Thoát

03/12 ƯU ĐÃI TÍCH NẠP

03/12 ƯU ĐÃI TÍCH NẠP

04/11 CUỐI TUẦN VUI VẺ - 1

04/11 CUỐI TUẦN VUI VẺ - 2THỨ 2 VUI VẺ04/11 CUỐI TUẦN VUI VẺ - 3

 Thời gian: Từ 10:00 - 23:56 ngày 03/12 

NẠP SCOIN NHẬN NGAY HUY HIỆU

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, nạp 50 scoin nhận 1400 huy hiệu

 

TÍCH NẠP 

Nội dung:  :Tích nạp 50.000KC nhận 1 trong các phần quà sau : 3000 huy hiệu, 88888KC, Thiên thạch 20, Bạch Ngọc 20

Game SG140