iGa - Chat ngẫu nhiên

X
Click nút Trò chuyện để bắt đầu
Thoát

03/02 NÂNG TẦM VIP - GƯƠM ÁNH SÁNG TRAO TAY-NHÂN X2 QUÀ TIÊU

03/02 NÂNG TẦM VIP - GƯƠM ÁNH SÁNG TRAO TAY

NẠP SCOIN NHẬN HUY HIỆU

Thời gian: Từ 10:00 - 23:59 ngày 03/02/2019

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, nạp 50scoin nhận ngay 1400 huy hiệu

------------------------------

NÂNG TẦM VIP - ẢO HÓA TRAO TAY

LƯU Ý : NHẬN X2 QUÀ DƯỚI ĐÂY

Thời gian: Từ 10:00 - 23:59 ngày 03/02/2019

17/01 NÂNG TẦM VIP - GƯƠM ÁNH SÁNG TRAO TAY - 1
Lưu ý: 

- Máy mở lỗ mũ chỉ dành cho 1 số mũ có hiển thị mở lỗ.

- Muốn xuất hiện thêm lỗ để mở thì phải dùng thuỷ tinh nâng cấp mũ lên mức nhất định.

Bản WindowsPhone sẽ được nhận Đá 6S1 x5 thay cho Máy đục lỗ mũ

Game SG140