iGa - Chat ngẫu nhiên

X
Click nút Trò chuyện để bắt đầu
Thoát

03/01 NÂNG TẦM VIP - GƯƠM ÁNH SÁNG TRAO TAY

03/01 NÂNG TẦM VIP - GƯƠM ÁNH SÁNG TRAO TAY

NÂNG TẦM VIP - ẢO HÓA TRAO TAY

Thời gian: Từ 10:00 - 23:59 ngày 17/01/2018

17/01 NÂNG TẦM VIP - GƯƠM ÁNH SÁNG TRAO TAY - 1
Lưu ý: 

- Máy mở lỗ mũ chỉ dành cho 1 số mũ có hiển thị mở lỗ.

- Muốn xuất hiện thêm lỗ để mở thì phải dùng thuỷ tinh nâng cấp mũ lên mức nhất định.

Bản WindowsPhone sẽ được nhận Đá 6S1 x5 thay cho Máy đục lỗ mũ

Game SG140